XAR støtter Norwegian Air Shuttle med innleide ressurser

XAR har over flere år bistått (og bistår fortsatt) Norwegian Air Shuttle med regnskapsressurser innenfor ulike områder. Hovedoppgavene består i arbeid knyttet til årsoppgjør, utarbeidelse av årsregnskapet med noter, ligningspapirer, vedlikehold av masterdata, kostnadsanalyser og rapportering, samt oppfølging av GR/IR prosessen.

Andre arbeidsoppgaver vi jobber med er kalkulering av avsetninger til diverse balanseavstemminger, SSB rapportering, utbedringer av rutiner, samt opplæring.

Vi i XAR er stolte av å samarbeide med Norwegian, verdens 6. største lavpris flyselskap.

Publisert: 18. juli 2017

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design