XAR setter søkelyset på kompetansebygging

XAR utnytter ledig tid til å heve kompetansen for de ansatte slik at vi kan bistå våre kunder på en enda bedre måte. Vi fokuserer på økonomifaglige emner som nøkkeltallsrapportering, likviditetsrapportering, IFRS, moms og skatt. Vi jobber også med å videreutvikle SAP-kompetansen innenfor flere områder. Kompetansehevingen foregår både med intern og ekstern opplæring.

Publisert: 23. april 2020

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design