XAR forbereder seg til årsoppgjøret

XAR deltok på Sticos kurs og frisket opp kunnskapen rundt årsavslutning for aksjeselskap. Kurset hadde fokus på skatteskjemaer, samt regnskapslovens krav til årsregnskap, noter og årsberetning. Det var også fokus på beregning av betalbar skatt og utsatt skatt, og avstemming av endring i egenkapitalen. Seminaret hadde en gjennomgang av regnskaps- og skattemessige regler for postene kundefordringer, lager og driftsmidler, samt avstemming av midlertidige forskjeller. I tillegg fikk vi gode tips til planlegging av årsoppgjøret og en gjennomgåelse av krav til dokumentasjon.

XAR ønsker sine kunder lykke til i årsoppgjøret! Ta kontakt, hvis din bedrift trenger bistand.

Publisert: 23. november 2017

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design