Oppdrag for Hurtigruten

Siden desember 2019 har Cross Application Resources levert konsulenttjenester til Hurtigruten. En av våre ansatte har arbeidet som controller og jobbet både i Tromsø og i Oslo.

Mesteparten av tiden har gått til å supportere leverandørteamet etter implementeringen av SAP. I rollen har vi vært ansvarlig for vedlikehold og opprydding av masterdata (leverandør) og har arbeidet med feilmeldinger på logistikksiden, samt hjulpet til med fakturering og opprettelse av leveringer.

Publisert: 7. januar 2020

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design