Nytt oppdrag til XAR

XAR leier fra mai 2019 ut en ressurs til et stort internasjonalt selskap innenfor produksjon av legemiddelutstyr. Rollen skal være en støtte for og rapportere til produksjonsdirektør.

Hovedarbeidsoppgavene er å hjelpe til med verktøy, oversikter, prosesser og forbedringer relatert til supply planning, distressed inventory, budsjett/oppdatering av standard cost, rapportering og grensesnitt mot finans.

Oppdraget antas å vare i 6 måneder.

Publisert: 2. mai 2019

© 2021 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design