Oppdrag for Brightstar 20:20 Norway

Fra mai 2019 leier XAR ut en ressurs i controllerrolle hos Brightstar 20:20 Norway. Controllerollen skal være en støtte til finansdirektøren og hovedarbeidsoppgavene er å bistå i den daglige driften av finansavdelingen, være SAP superbruker innen økonomi/regnskap på tvers av avdelinger, gjennomføre månedsavslutninger og rapportere nøkkeltall/kpi’er, bistå prosjekter som krever systemoppdateringer og videreutvikling, samt annet […]

Les mer

Nytt oppdrag til XAR

XAR leier fra mai 2019 ut en ressurs til et stort internasjonalt selskap innenfor produksjon av legemiddelutstyr. Rollen skal være en støtte for og rapportere til produksjonsdirektør. Hovedarbeidsoppgavene er å hjelpe til med verktøy, oversikter, prosesser og forbedringer relatert til supply planning, distressed inventory, budsjett/oppdatering av standard cost, rapportering og grensesnitt mot finans. Oppdraget antas […]

Les mer

Oppdrag for Arcus Norway AS

XAR har nettopp avsluttet et 15 måneder langt oppdrag for Arcus Norway AS. Som Business Controller for Arcus sin produksjonsvirksomhet (tidligere GSC – nå Spirits Production) har vår konsulent primært vært en støtte til virksomhetsområdets konserndirektør og vært en sentral bidragsyter til Controllerteamet i Arcus-gruppen. Med ansvar for økonomioppfølgingen og rapporteringen av virksomhetens produksjonsenhet har […]

Les mer

Årets julegave gis til Amnesty International

Vi i Cross Application ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år. Takk for samarbeidet i året som har gått. Cross Application ser fram til nye utfordringer i 2019.  Årets julegave blir et bidrag til Amensty International.

Les mer

XAR forlenger samarbeidet med Norwegian

XAR bistår fortsatt Norwegian med innleide ressurser, og fikk nylig forlengelse av avtalen frem til 31.12.2018. I løpet av det siste års samarbeid med Norwegian har XAR bidratt i ulike roller i forskjellige avdelinger. Stillingen som Financial controller i regnskapsavdelingen har bestått i arbeid knyttet til årsoppgjør, utarbeidelse av årsregnskapet med noter, ligningspapirer, vedlikehold av […]

Les mer

XAR har fått en ny mulighet hos Nexans

XAR leverer nå en ressurs til Treasury avdelingen i Nexans. Rollen som Hedging Controller for Foreign Exchange (FX) og Metall innebærer å følge den daglige metallrisikoen som selskapet er utsatt for, samt rapportere resultater til konsernet i månedsavslutningen. Avtalen løper ut mars 2018. Vi i XAR er stolte av å samarbide med Nexans, en global […]

Les mer

XAR forbereder seg til årsoppgjøret

XAR deltok på Sticos kurs og frisket opp kunnskapen rundt årsavslutning for aksjeselskap. Kurset hadde fokus på skatteskjemaer, samt regnskapslovens krav til årsregnskap, noter og årsberetning. Det var også fokus på beregning av betalbar skatt og utsatt skatt, og avstemming av endring i egenkapitalen. Seminaret hadde en gjennomgang av regnskaps- og skattemessige regler for postene […]

Les mer

XAR har oppdatert seg på IFRS 9, 15 og 16.

XAR deltok på BDO sitt seminar «IFRS 9, 15 og 16 – Nå haster det!». Implementering av de nye standardene trer i kraft 1.januar 2018 (IFRS 9 og 15) og 1.januar 2019 (IFRS 16). Har din bedrift gjort nødvendige tiltak slik at implementeringen går smertefritt? XAR anbefaler sine kunder å sette seg godt inn i […]

Les mer

Nytt oppdrag til XAR

XAR er valgt til å dekke Business Controller rollen innenfor Supply Chain hos en av våre nye kunder. Rollen er et bindeledd mellom produksjon og økonomi og innebærer bla ansvar for riktige kalkyler, daglig oppfølging av enheten og «business reviews» med konsernledelsen. Rollen inngår i ledergruppen i Supply Chain. Avtalen frem til 31.12.2018.

Les mer

XAR støtter Norwegian Air Shuttle med innleide ressurser

XAR har over flere år bistått (og bistår fortsatt) Norwegian Air Shuttle med regnskapsressurser innenfor ulike områder. Hovedoppgavene består i arbeid knyttet til årsoppgjør, utarbeidelse av årsregnskapet med noter, ligningspapirer, vedlikehold av masterdata, kostnadsanalyser og rapportering, samt oppfølging av GR/IR prosessen. Andre arbeidsoppgaver vi jobber med er kalkulering av avsetninger til diverse balanseavstemminger, SSB rapportering, […]

Les mer

Erik Otto Knudsen begynner hos XAR

Erik Otto Knudsen begynte å jobbe hos oss i XAR 1. mai 2017. Erik har lang og bred erfaring som bussiness/operations controller og økonomiansvarlig i internasjonale industribedrifter i Norge. Vi ønsker med denne ansettelsen å kunne tilby enda en dyktig og viktig resurs til våre kunder som trenger midlertidig bistand for å løse utfordringer fortrinnsvis […]

Les mer

Oppdrag for Statkraft

XAR har støttet Statkraft med ressurser knyttet til et prosjekt for avstemming av skatte- og regnskapsmessige verdier. Prosjektet startet i slutten av 2016 og avsluttes i løpet av Q1 2017.

Les mer

XAR deler kontorer med XAC

XAR deler kontorer med XAC og vi samlokaliseres hos Evolve Office, Vollsveien 4, 1366 Lysaker.

Les mer

© 2019 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design