Oppdrag for kunde i transportbransjen

XAR har fått oppdrag som regnskapsansvarlig i et transportbyrå i Oslo. Vi vil bistå dem med arbeidsoppgaver knyttet til regnskapsføring, avstemninger, mva, skatt, leverandør- og kundereskontro, remittering og månedsavslutning. Vi vil også gjennomføre opplæring av ny ansatt og effektivisering av selskapets økonomi- og regnskapsprosesser.

Les mer

XAR setter søkelyset på kompetansebygging

XAR utnytter ledig tid til å heve kompetansen for de ansatte slik at vi kan bistå våre kunder på en enda bedre måte. Vi fokuserer på økonomifaglige emner som nøkkeltallsrapportering, likviditetsrapportering, IFRS, moms og skatt. Vi jobber også med å videreutvikle SAP-kompetansen innenfor flere områder. Kompetansehevingen foregår både med intern og ekstern opplæring.

Les mer

Oppdrag for Orkla

Cross Application Resources startet i februar 2020 et oppdrag for Orkla ASA i forbindelse med utviklingen av en global SAP S4HANA template som skal rulles ut til alle selskaper innenfor Orkla både i Norge og globalt – Project One. Vår konsulent skal bidra i Central Finance team, på controllersiden, og vil primært jobbe som støtte […]

Les mer

Forlengelse av oppdrag for Norwegian

Cross Application Resources har igjen forlenget sin avtale med Norwegian Air Shuttle ASA og skal utover i 2020 fortsette å levere ressurser som tar ansvar for remitteringer, manuelle utbetalinger, kontoreguleringer, rydding på reskontro, bilagsføring og leverandøravstemming.

Les mer

Oppdrag for Hurtigruten

Siden desember 2019 har Cross Application Resources levert konsulenttjenester til Hurtigruten. En av våre ansatte har arbeidet som controller og jobbet både i Tromsø og i Oslo. Mesteparten av tiden har gått til å supportere leverandørteamet etter implementeringen av SAP. I rollen har vi vært ansvarlig for vedlikehold og opprydding av masterdata (leverandør) og har […]

Les mer

Oppdrag for Caverion

Cross Application Resources har blitt engasjert av Caverion og har fra slutten av november 2019 leid ut en av våre ansatte i en rolle som regnskapssjef. I denne rollen vil vår ansatt bistå i forbindelse med årsoppgjøret og jobbe med rapportering, forbedringer, effektivisering og optimalisering av prosesser.

Les mer

Velkommen til ny ansatt: Arturas Polskij

Arturas Polskij ble ansatt i XAR 1.oktober 2019. Han har opparbeidet seg mange års erfaring innen regnskap med fokus på leverandørsiden. SAP-erfaringen strekker seg tilbake til 2012, hvor han også har innehatt rollen som superbruker. Velkommen til oss i XAR. Vi er stolte av å kunne tilby enda en ny og dyktig ressurs til våre […]

Les mer

Oppdrag for Brightstar 20:20 Norway

Fra mai 2019 leier XAR ut en ressurs i controllerrolle hos Brightstar 20:20 Norway. Controllerollen skal være en støtte til finansdirektøren og hovedarbeidsoppgavene er å bistå i den daglige driften av finansavdelingen, være SAP-superbruker innen økonomi/regnskap på tvers av avdelinger, gjennomføre månedsavslutninger og rapportere nøkkeltall/kpi’er, bistå prosjekter som krever systemoppdateringer og videreutvikling, samt annet vedlikehold […]

Les mer

Jørn Thøgersen ansatt i XAR

Jørn Thøgersen ble ansatt i XAR 20. mai 2019. Han er utdannet Master of Science i Business and Administration og har siden 1994 jobbet i ulike økonomifunksjoner i nordiske og europeiske organisasjoner. Han har opparbeidet seg bred erfaring innenfor Business Controlling, endringsledelse og prosjektledelse. Jørn har jobbet med SAP siden 1999. Vi i XAR er […]

Les mer

Nytt oppdrag til XAR

XAR leier fra mai 2019 ut en ressurs til et stort internasjonalt selskap innenfor produksjon av legemiddelutstyr. Rollen skal være en støtte for og rapportere til produksjonsdirektør. Hovedarbeidsoppgavene er å hjelpe til med verktøy, oversikter, prosesser og forbedringer relatert til supply planning, distressed inventory, budsjett/oppdatering av standard cost, rapportering og grensesnitt mot finans. Oppdraget antas […]

Les mer

Oppdrag for Arcus Norway AS

XAR har nettopp avsluttet et 15 måneder langt oppdrag for Arcus Norway AS. Som Business Controller for Arcus sin produksjonsvirksomhet (tidligere GSC – nå Spirits Production) har vår konsulent primært vært en støtte til virksomhetsområdets konserndirektør og vært en sentral bidragsyter til Controllerteamet i Arcus-gruppen. Med ansvar for økonomioppfølgingen og rapporteringen av virksomhetens produksjonsenhet har […]

Les mer

XAR forlenger samarbeidet med Norwegian

XAR bistår fortsatt Norwegian med innleide ressurser, og fikk nylig forlengelse av avtalen frem til 31.12.2018. I løpet av det siste års samarbeid med Norwegian har XAR bidratt i ulike roller i forskjellige avdelinger. Stillingen som Financial controller i regnskapsavdelingen har bestått i arbeid knyttet til årsoppgjør, utarbeidelse av årsregnskapet med noter, ligningspapirer, vedlikehold av […]

Les mer

XAR har fått en ny mulighet hos Nexans

XAR leverer nå en ressurs til Treasury avdelingen i Nexans. Rollen som Hedging Controller for Foreign Exchange (FX) og Metall innebærer å følge den daglige metallrisikoen som selskapet er utsatt for, samt rapportere resultater til konsernet i månedsavslutningen. Avtalen løper ut mars 2018. Vi i XAR er stolte av å samarbide med Nexans, en global […]

Les mer

XAR forbereder seg til årsoppgjøret

XAR deltok på Sticos kurs og frisket opp kunnskapen rundt årsavslutning for aksjeselskap. Kurset hadde fokus på skatteskjemaer, samt regnskapslovens krav til årsregnskap, noter og årsberetning. Det var også fokus på beregning av betalbar skatt og utsatt skatt, og avstemming av endring i egenkapitalen. Seminaret hadde en gjennomgang av regnskaps- og skattemessige regler for postene […]

Les mer

XAR har oppdatert seg på IFRS 9, 15 og 16.

XAR deltok på BDO sitt seminar «IFRS 9, 15 og 16 – Nå haster det!». Implementering av de nye standardene trer i kraft 1.januar 2018 (IFRS 9 og 15) og 1.januar 2019 (IFRS 16). Har din bedrift gjort nødvendige tiltak slik at implementeringen går smertefritt? XAR anbefaler sine kunder å sette seg godt inn i […]

Les mer

Nytt oppdrag til XAR

XAR er valgt til å dekke Business Controller rollen innenfor Supply Chain hos en av våre nye kunder. Rollen er et bindeledd mellom produksjon og økonomi og innebærer bla ansvar for riktige kalkyler, daglig oppfølging av enheten og «business reviews» med konsernledelsen. Rollen inngår i ledergruppen i Supply Chain. Avtalen frem til 31.12.2018.

Les mer

XAR støtter Norwegian Air Shuttle med innleide ressurser

XAR har over flere år bistått (og bistår fortsatt) Norwegian Air Shuttle med regnskapsressurser innenfor ulike områder. Hovedoppgavene består i arbeid knyttet til årsoppgjør, utarbeidelse av årsregnskapet med noter, ligningspapirer, vedlikehold av masterdata, kostnadsanalyser og rapportering, samt oppfølging av GR/IR prosessen. Andre arbeidsoppgaver vi jobber med er kalkulering av avsetninger til diverse balanseavstemminger, SSB rapportering, […]

Les mer

Erik Otto Knudsen begynner hos XAR

Erik Otto Knudsen begynte å jobbe hos oss i XAR 1. mai 2017. Erik har lang og bred erfaring som bussiness/operations controller og økonomiansvarlig i internasjonale industribedrifter i Norge. Vi ønsker med denne ansettelsen å kunne tilby enda en dyktig og viktig resurs til våre kunder som trenger midlertidig bistand for å løse utfordringer fortrinnsvis […]

Les mer

Oppdrag for Statkraft

XAR har støttet Statkraft med ressurser knyttet til et prosjekt for avstemming av skatte- og regnskapsmessige verdier. Prosjektet startet i slutten av 2016 og avsluttes i løpet av Q1 2017.

Les mer

© 2020 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design