Siemens Energy

XAR har i 2021 levert to ressurser til Siemens Energy. Vi har arbeidet med forberedelser til og gjennomføring av årsoppgjør inkludert revisjon, samt jobbet med forbedringer i prosesser knyttet til lønn og innkjøp. I tillegg har vi hatt ansvar for å følge opp divisjonene på prosjektsiden,  og arbeidet med oppgaver knyttet til provisions/warranty, FX hedging og IFRS16. Vår leveranse for selskapet fortsetter utover til 3. kvartal 2022.

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design