Norwegian

XAR har bistått Norwegian gjennom flere perioder både innenfor generelle regnskapsoppgaver som månedlige rapporteringer, skatteberegninger og årsoppgjør, samt effektivisering og automatisering av regnskapsprosesser. XAR har også vært involvert i prosessforbedring og effektivisering av bankrutiner, samt utarbeidelse av rutinebeskrivelse og videreføring av kompetanse.

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design