Elopak

XAR har levert en ressurs til Elopak i 2021. Ansvarsområdene har vært knyttet til treasury, cash management, trade finance, risk management, commodity settlement og bankavstemming, rapportering av covenants, bank, utbytteutbetaling og arbeid knyttet til IPO-prosess.

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design