Caverion

XAR har bistått Caverion som Accounting Manager med ansvar for årsoppgjør, avstemming av lønn og egenkapital, samt oppfølging ved revisjon. Optimalisering og utbedring av arbeidsprosesser og rutinebeskrivelser.

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design