XAR har levert som Business Controller med daglig oppfølgingsansvar for Group Supply Chain (produksjon, logistikk, teknisk, kvalitet og innkjøp). Periodeavslutninger, […]

Les mer

XAR har bistått Hurtigruten innenfor regnskap med fokus på avsetninger og avstemminger, samt supportert leverandørteam etter implementering av SAP, og […]

Les mer

XAR har bistått Norwegian gjennom flere perioder både innenfor generelle regnskapsoppgaver som månedlige rapporteringer, skatteberegninger og årsoppgjør, samt effektivisering og […]

Les mer

XAR har bistått Neptune Software med generelle regnskapsoppgaver innenfor avstemminger og clearing av bank.

Les mer

XAR har levert som Controlling Expert i Project One – Analytics team. Definere, utvikle og kvalitetssikre Orklas KPIer innen manufacturing […]

Les mer

XAR har levert en ressurs til Elopak i 2021. Ansvarsområdene har vært knyttet til treasury, cash management, trade finance, risk […]

Les mer

XAR har bistått Nexans gjennom flere perioder innenfor Hedging Contolling FX og Metal, med daglig oppfølging av metallrisikoen selskapet er […]

Les mer

XAR har bistått Caverion som Accounting Manager med ansvar for årsoppgjør, avstemming av lønn og egenkapital, samt oppfølging ved revisjon. […]

Les mer

XAR har i flere perioder bistått Brightstar innenfor Business Controlling med ansvar for måneds-/årsavslutning og rapportering i Hyperion inn mot […]

Les mer

XAR har bistått VTS med regnskapsoppgaver fra a-å. Oppdraget inkluderte også opplæring og overføring av oppgaver til nye ressurser.

Les mer

XAR har i 2021 levert to ressurser til Siemens Energy. Vi har arbeidet med forberedelser til og gjennomføring av årsoppgjør […]

Les mer

© 2022 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design