Oppdrag for Arcus Norway AS

XAR har nettopp avsluttet et 15 måneder langt oppdrag for Arcus Norway AS.

Som Business Controller for Arcus sin produksjonsvirksomhet (tidligere GSC – nå Spirits Production) har vår konsulent primært vært en støtte til virksomhetsområdets konserndirektør og vært en sentral bidragsyter til Controllerteamet i Arcus-gruppen.

Med ansvar for økonomioppfølgingen og rapporteringen av virksomhetens produksjonsenhet har konsulenten samarbeidet tett med de fleste avdelingene hos Arcus på Gjelleråsen. Konsulenten har hatt ansvaret for korrekte produktkalkyler for alle Arcus sine egenproduserte varer, samt budsjettering av disse. Konsulenten har også hatt ansvaret for produksjonsdelens kostnadsbudsjetter (direkte og indirekte kostnader) og løpende oppfølging av disse. Andre oppgaver har vært å bistå avdelingslederne med kostnadsoppfølging og rådgiving.

Oppdraget innebar deltakelse i ledergruppe og i månedlige Business-gjennomganger med konsernledelsen. Ut over Tapperi- og Prosessavdelingene har det vært mye samarbeid med ansatte i IT, Innkjøp, Logistikk og Teknisk avdeling.

Publisert: 13. februar 2019

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design