Ole Petter Lillehagen

Ole Petter er utdannet diplomøkonom (Bachelor of Management) fra DH Molde og BI Oslo. Han har jobbet som controller, business controller og økonomisjef i flere internasjonale selskap.

Ole Petter har som controller/business controller jobbet med strategiarbeid, virksomhetsanalyser, budsjetter, estimater, periodeavslutninger og rapportering til lokal og internasjonal ledelse inkludert business reviews. Han har som økonomisjef erfaring fra personalledelse, lønn (HR), IT, HMS, compliance og intern/ekstern rapportering (SSB). Ole Petter har erfaring med service sentre siden 2005, samt hatt ansvar for avleggelse av årsregnskap fra A-Å, inkludert revisjon.

Ole Petter har jobbet med SAP siden 1990. Han har vært ansvarlig innen FICO, integrasjonstesting og cutover planer ved implementering av SAP (i Beiersdorf) i Baltikum/Norden 2004/2005.

Ole Petter har sittet i ledergrupper i alle år, og vært delaktig i prosesser knyttet til endringsledelse og virksomhetsstyring. Han har prosjektledelseserfaring som spenner fra overføring av lokale oppgaver til service senter, å sette ut oppgaver til eksterne samarbeidspartnere, samt å lede avviklingen av et norsk datterselskap i 2016.

Ole Petter har jobbet for XAR siden mai 2021.

  • Senior controller
  • 952 40 159
  • ole.petter.lillehagen@xar.no
  • Vis profil

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design