Linn Christine Carlsen

Linn Christine har sin bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra BI Trondheim. Hun har jobbet i ulike regnskapsroller siden 2008, og har opparbeidet seg bred erfaring innenfor økonomi og regnskap.

Arbeidsoppgaver har blant annet bestått av kostnadsrapportering og -kalkulering, avsetninger, periodiseringer, fakturabehandling, balanseavstemminger, oppfølging av kunde, leverandør og GR/IR konti, samt refusjon av utenlandsk moms. I tillegg har hun hatt selskapsansvar ved årsoppgjør, som inkluderer årsrapporter, noter, ligningspapirer og revisjon. Hun har opparbeidet seg noe erfaring rundt inntekt- og betalingsflyter som inkluderer bl.a. prosess rundt oppgjørsfiler og automatisering av bankfiler, og fra treasury med derivatoppfølging og valutasikring.

Linn Christine har bakgrunn fra både privateide og store børsnoterte selskap, inkludert internasjonale konsern. Hun har god kompetanse i Excel, og er kjent for sin høye arbeidskapasitet og organisatoriske evner. Endrings- og forbedringsprosesser er noe hun trives godt med.  SAP-erfaringen hennes strekker seg tilbake til 2015.

Linn Christine har vært ansatt i XAR siden juli 2016.

  • Controller
  • 951 67 913
  • linnchristine.carlsen@xar.no
  • Vis profil

© 2023 - Alle rettigheter reservert

Design og utvikling av Fikse Design